Slider 01 Slider 01 Slider 01 Slider 01 Slider 02
This is an example of a HTML caption with a link.
 

ติดต่อสอบถามศูนย์วิทยาศาสตร์

   
ที่อยู่
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาคารวิทยสโมสร เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
0-5526-7054
โทรสาร
0-5526-7054
อีเมลล์
scic_psru@gmail.com
เว็บไซต์
http://scic.psru.ac.th
   


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น ดู ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า