Slider 01 Slider 01 Slider 01 Slider 01
This is an example of a HTML caption with a link.
 

ปฏิทินกิจกรรมบริการวิชาการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 

  วารสารวิทยาศาสตร์
   
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2554 เล่มที่ 1
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2554 เล่มที่ 2
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2553
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2552
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2551
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2550
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2549
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2548
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2547
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2546
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2544
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2543

  จุลสารวิทยาศาสตร์
   
จุลสารวิทยาศาสตร์ ปี 2556 (เล่ม 1)
จุลสารวิทยาศาสตร์ ปี 2556 (เล่ม 2)
   

  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์วิทยาศาสตร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Free Site Counters
 
เริ่มต้นนับ 19/06/2556

 

หน้าหลัก | ความเป็นมาของศูนย์วิทยาศาสตร์ | ปรัชญา/วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | บุคลากร | ติดต่อสอบถาม